سفارش تبلیغ
صبا
د نیا ی مجازی
درباره وبلاگ


پیوندها
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 9
  • بازدید دیروز: 13
  • کل بازدیدها: 47466
یادداشت ثابت - دوشنبه 96 مهر 4 :: 7:37 عصر :: نویسنده : عارفی

 

یکی پرقدرت ترین وارزش مند ترین سرمایه که دستگاه خلقت وخدای متعال در اختیار ما قرار داده

سرمایه عمر است شما اگربخواهید برای یک ساعتی از عمر ارزش معین کنید چه میگویید؟

برای عمر نمیشود ارزش معین کرد .دنیا برای طلا وذخاییر معدنی و مادیات به جان هم افتادند و

آنقدر برایش ارزش پیدا کرده که برای بدست اوردن آن دست به هر جنایت میزنند ، ابرقدرت ها

اگربرای ملت ها تمسا حانه اشک میریزند و اظهار محبت میکنند برای طلاست تضعیف ملت ها

برای طلاست جنگ وجنایت برای طلاست .

اما طلا سعادت اور نیست شخصیت اور نیست فقط می تواند زینت برای دنیا وارضای تمایلات

مادی باشد . لکن بهترین سرمایه عمر است که نمیشود ارزش برایش تعیین کرد.

روزی مردی فقیری درمدینه در مسجد النبی بعد از نماز جماعت دست نیاز پیش مردم دراز کرد

گفت: میسکینم بینوا هستم کمک کنید هنوز مردم باین سایل جواب نداده بود امام سجاد(ع) شروع به سخن گفتن نمود فرمود یاین ادم فقط تنها تو میسکین نیستی تمام فرزندان ادم مسکن است بعد امام این حرف خود را توضیح داد فرمود اگر ازکسی یک درهم ودینار مفقود شود یا زیان وخسران بی بیند ازغصه این درهم ودینار شب خوابش نمی برد وگاهی حواس پریشانی پیدا کند اما هر روز که غروب میشود یک روز ازعمرش کم میشود وعالی ترین سرمایه را ازدست میدهد که اگر مالک شرق وغرب باشد واگر ذی القرنین بشود وسلطان این نیم کره وآن نیم کره بشود وهمه این ما یملک را بدهد که یک لحظه از عمر بر گردد بر نمیگردد وبرای یک روز عمر این سرمایه غیر قابل جبران یک شب متاثر نمیشود . امام چهارم با این گفتارش یک هوشدار داد که اگر گیتی را مالک باشی وبدهی امکان ندارد که یک لحظه عمر را دوباره برگردانی یعنی این سرمایه عمر ارزشش ازمحدوده مادیات خارج است وقیمتش با انچه دنیا دارد برابری نمیکند .

این سروتمند ا ن کلان دنیا وقتی به پایان عمر میرسند چیقدر تلاش میکنند چه قدر خرج میکنند

شاید بتوانند چند صباحی بما نند اگرواقعا عمر فروختنی بود چه سر مایه گزاری ها میشد اما این عمربرای هر کسی محدود است . ولکل امه اجل > برای هرگرو وهر کسی مدتی معینی داردو

پس عمر عالی ترین سرمایه است که خداوند در اختیار انسان گذاشته تا بخود آییم ازدست رفته.

وقتی ادم از مادر متولد میشود با او بگوید قراراست شصت سال هفتاد سال در دنیا بمانی به نظر میرسد این عمر به اخر رسیدنی نیست اما در عمل وگذشت زمان چنان سریع میگذرد این روزوشب

چنان سرمایه عمر را ازانسان میگیرد وبا عجله به خطه مرگ نزدیک میشود که دیروز بچه بودیم میان کوچه بازی میکردیم امروز یک مرد کامل در اجتماع فردا یک مرده در دل خاک خفته این هفتاد هشتاد سال است که با سرعت گذشت . حالا درپیری کنج مسجد بنشین دعا کن عمر بر باد رفته برگرددآیا این دعا می تواندمستجاب باشد؟!!!! ارزو کن یا لیت الشباب یعود لنا یوما بی فاییده است یک فرصت های است بنام موقعیت ممکن است روزی برگردد اما فرصت عمر اگر از دست رفت دیگر بازگشتش برای هیج کسی ممکن نیست حتی برای انبیاء واولیاء خدا. 

واین سرمایه عمر آنقدر با ارزش است که خدا هم برایش ارزش قایل شده ویکی از سوال های که در قیامت میشود از عمر انسان است که این عمرا در کجا فانی کردی؟  ودر چه راه ازدست دادی ؟

خوب است ادم مغرب حساب کند امروز سرمایه دادم در مقابل چه گرفتم .

یک جمله در کتاب ها از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده مولی علی فرمود من یک لحظه زندگی دنیارا به قرن ها کنار کوثر .سایه طوبی در بهشت نمیدهم ومعامله نمیکنم این حرف علی یعنی چه؟

این حرف خیلی دقت وتحقیق میخواهد تا بعمق کلام مولی برسیم میخواهد خواطر نشان کند که خدا دنیارا میدان فعالیت برای فرزندان ادم قرار داده هر کسی بهر جا که رسیده  یا میخواهد برسد این جا وامروز نه فردا در بهشت در بهشت چه میشود کرد؟ در جهنم جه میشود کرد؟ ودر عالم برزخ چه میشود کرد؟ در عالم قیامت چه میشود کرد؟ هرکسی بهر جا رسیده وباید بکند در این عالم است.

ازیک لحظه زندگی نیوتن نیوتن شد از یک لحظه زندگی اختراعات و اکتشافات بدست امد از یک لحظه زندگی دنیا صنعتی شد از یک لحظه زندگی مردان بزرگ ودانشمندان هرچه در جهان است بدست آوردند .

نیوتن زیر درخت سیب نشسته یک دانه سیب ازشاخه جدا شد با سرعت به زمین اصابت کرد از صدای اصابت کردن سیب به زمین نیوتن را متوجه میکند سیب از شاخه جدا شد به زمین افتاد چرا سیب بطرف هوا نرفت چرا معلق نماند در این لحظه این فکربه نیوتن پیدا شد باید برود دنبال تحقیق وتا اون جا پیش رفت که جاذبه عمومی را در طبیعت و خلقت کشف ودر اسمان ها را بر روی زمینیان باز میکند .

یک دانشمند مشغول مطالعه است دیگ غذایش روی اجاق است جوش میاد صدا میاد متوجه شد که سردیگ بالا و پایین میشه این فکر برایش پیدا شد که حرکت توسط بخار است وبخار این قدر قدرت دارد که یک چیزی سنگین را بطرف بالا ببرد یک لحظه در این فکررفت وبرد انسان را تا آنجا که جت ها طیاره ها وسفینه های فضایی بحرکت درامد شما بی بینید که یک لحظه چیقدر سازنده است

وشما چیقدر از این لحظات بهره برداری میکنید؟

این محمد ابن زکریای رازی که دنیای طب به این مرد احترام قایل است گفته شده که زرگر بوده

بفکرکمیا گری افتاد ودر این مسیر چشم او اسیب دید به پزشک مراجعه کرد پزشک چشمش را معالجه کرد وچهل اشرفی طلا از اوگرفت وبه او گفت ای مرد کمیاگری آموختی علم ودانش کمیاست

که من با یک معالجه چهل اشرفی طلا میگیرم اگر سرمایه علم داشته باشی این کمیاست .

یک لحظه ، یک نقطه برای زکریا حرف شد زندگی اورا عوض کرد در مسیر علم وداتش قرار

گرفت وبه انجای رسید که دنیای طب باین مرد افتخار دارند . این لحظه های عمر میتواند دانشمند

بسازد می تواند یک انسان آراسته باخلاق وسجایای انسانی بسازد میتواند یک عنصر فروزان بسازد

که افتخار یک ملت ومملکت باشد بشرط که از این سرمایه استفاده شود .واگر این سرمایه روزها به

به بطالت برود وشب ها لغو بگذرد نتیجه اش مسلم حسرت و سیه روزی است.

عمررا فدای تمایلات شیطانی ونفسانی میشود کرد ، عمر را میشود مجانی در اختیار دیگران قرارداد

عمر را مجانی میشود در این بازار دنیا از دست داد .

نظر اسلام درباره عمر ما چیه؟

اسلام می گوید تمام عمر مسجد بنشین؟ نه ، تمام عمر قران بخوانید ؟ هرگز، تمام عمر را به بطالت بگذرانیم؟ نه، اسلام میگوید تمام عمر بدون برنامه باشید؟ نه،

کدام مکتب بهتر از اسلام برنامه داده؟ اگر ما گوش شینوا نداریم اگر بمسایل اسلامی عمل نمیکنیم اگردستورات اسلامی را سرمشق قرار نمیدهیم عقب افتادگی هاراچرا پای اسلام میگزاریم استثمار شده ها را چرا به حساب اسلام میگیریم بیسوادی ها را چرا به اسلام ختم میکنیم؟

اسلام این حرف را میزند در زندگی تقسیم اوقات داشته باش یک شبانه روز بیست وچهار ساعت است هشت ساعت کار یک لحظه بیکاری ویک لحظه عمر دادن وچیزی نگرفتن گناه و جرم است

ما سال ها را به باد دادیم بدون هدف ای وای یک لحظه اش هم حساب دارد .

هشت ساعت عبادت ، هشت ساعت هم استراحت وخواب دانش امروز هم باین رسیده که برای سلامتی هر انسان هشت ساعت استراحت لازم است .

حالا هشت ساعت عبادت یعنی یکسره نماز؟ یک سره قراءت قران یک سره مسجد نشستن وذکر گفتن؟ نه، این ها هم عبادت است لکن در اسلام دامنه عبادت خیلی گسترش دارد و وسیع است عیادت مریض برو عبادت است نمازت خواندی گوش به موعظه دادی عبادت است قضای حاجت مومن عبادت است وچه عبادت بزرگی شمااز این عبادت چیقدر استفاده کردید چه مقدار سرمایه عمرت این جا ریختی؟ کارگشایی مردم کردن گره از کار برادر و خواهر مسلمان باز کردن دست ضعفا گرفتن عالی ترین عبادت است استفتا کن از مرجع تقلید ت از اون کسی که در فروع باید از او تقلید کنی بپرس آغا اگر من کاری ازدستم بیاید که برای برای مسلمانم انجام بدهم اگربه من حاجتش عرضه کند من حاجت اورا براوردم چیقد ثواب دارد؟ چرا از هم بیگانه شدیم؟ چرا بهم دیگه تعاون نداریم ؟ چرا همدیگر را کمک نمیکنیم؟ تعاونوا علی البر والتقوی ، باید انچه که رهبران دین فرموده بگویم اگر شما یک کمک به برادر مسلمانت بکنی این بهتر است یا زیارت مشهد، این بهتر است یاصد دوره ختم قران، این بهتر است یا حج مستحبی ، امام صادق فرمود روا ساختن حاجت مومن بهتر است از آزاد کردن هزار بنده وبار کردن هزاراسب در راه خدا فرستادن وفرمود براوردن حاجت مومن نزد خدا بهتر است از بیست حج وباز فرمود گام برداشتن مرد در راهحاجت برادر مومنش بهتر است از یک ماه اعتکاف در مسجد الحرام وروایات زیادی در این مورد ازمعصومین علیهم السلام رسیده که گنجایش در این یاد داشت ندارد عزیزان که خواهان مطالعه باشند اصول کا فی فراجعه فرمایند.
موضوع مطلب :